Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
4.10.2023 - 20.10.2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ - Přerov, Bratrská Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
4.10.2023 - 11.10.2023 Návrh programu 28. schůze Rady města Přerova_2023 Magistrát města Přerova Návrh programu
4.10.2023 - 20.10.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Rekonstrukce SSZ na křižovatce Velká Dlážka - Kopaniny, Přerov, částečná a úplná uzavírka Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
4.10.2023 - 27.10.2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/003/2023, kú. Přerov nezařazené Dražební vyhláška
4.10.2023 - 20.10.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Rekonstrukce železničních přejezdů PZZ Přerov- Hulín, žel. přejezd P8177 a P8177, úplná uzavírka Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
4.10.2023 - 20.10.2023 OOP přechodná úprava + dočasný zákaz zastavení - Přerov, U Hřbitova Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3.10.2023 - 19.10.2023 Oznámení zahájení řízení + zveřejnění návrhu OOP - místní úprava provozu na PK - Přerov, Kosmákova Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3.10.2023 - 19.10.2023 Oznámení zahájení řízení + zveřejnění návrhu OOP - místní úprava provozu na PK - Přerov, Optiky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
3.10.2023 - 2.1.2024 Informace - vodní dílo - neznámý vlastník Magistrát města Přerova Informace
2.10.2023 - 18.10.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
2.10.2023 - 18.10.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
2.10.2023 - 23.10.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060919424, Přerov VIII-Henčlov nezařazené Informace
2.10.2023 - 20.10.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060915934, Přerov I-Město, ul. Šrobárova, tř. 17.listopadu, Žerotínovo nám. nezařazené Informace
27.9.2023 - 13.10.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
27.9.2023 - 13.10.2023 OOP přechodné dopravní značení: zajištění stavební akce Přerov, ul. Šrobárova Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.9.2023 - 13.10.2023 OOP stanovení přechodné úpravy provozu - Senior Symposium 2023 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.9.2023 - 11.10.2023 Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova Magistrát města Přerova Návrh programu
27.9.2023 - 13.10.2023 Tovačov, sídliště Zvolenov - revitalizace, rozhodnutí - společné povolení Magistrát města Přerova Rozhodnutí
27.9.2023 - 19.10.2023 Vyhlášení VŘ - referent/ka oddělení investic Odboru řízení projektů a investic Magistrát města Přerova Výběrové řízení
27.9.2023 - 14.11.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru urologie (jednodenní péče) pro území Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
27.9.2023 - 13.10.2023 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Revitalizace obchodního centra ATLAS - I.ETAPA Magistrát města Přerova Oznámení
26.9.2023 - 12.10.2023 Návrh OOP - SR/0103/US/2023-2 nezařazené Veřejná vyhláška
26.9.2023 - 12.10.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Kompenzace Dluhonice PD chodníky a parkovací plochy Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.9.2023 - 12.10.2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu, novostavba VPÚK v obci Čelechovice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
26.9.2023 - 12.10.2023 Záměry z 9. RM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
25.9.2023 - 11.10.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.9.2023 - 11.10.2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského - Palackého Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.9.2023 - 11.10.2023 oznámení o doplnění spisu - MD -39086/2022-930/43 ministerstva Veřejná vyhláška
25.9.2023 - 17.10.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060908795, Přerov V-Dluhonice nezařazené Informace
25.9.2023 - 11.10.2023 rozhodnutí o umístění stavby: "FTTx M NGA V NIO13 Zábeštní Lhota ZAPRE2 OK" Magistrát města Přerova Rozhodnutí
25.9.2023 - 11.10.2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Tovačov, Olomoucká, Jiráskova Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.9.2023 - 11.10.2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Přerov, ul. Lipnická Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
25.9.2023 - 11.10.2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Kojetín, silnice II/367, III/43329 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.9.2023 - 9.10.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
22.9.2023 - 9.10.2023 Usnesení - ustanovení opatrovníka: Napájení areálu Precheza, a.s. 110kV Magistrát města Přerova Usnesení
22.9.2023 - 9.10.2023 Usnesení - ustanovení opatrovníka: Napájení areálu Precheza, a.s. 110kV Magistrát města Přerova Usnesení
22.9.2023 - 25.10.2023 Elektronická dražba NV - EXD 7/23-6 DV, k.ú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
22.9.2023 - 2.11.2023 Elektronická dražba NV - 129EX 4358/06, k.ú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
22.9.2023 - 9.10.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Přerov, ul. Kočíře a Kovářská Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.9.2023 - 9.10.2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Přerov, Jižní čtvrť IV, Interbrigadistů a Jasínkova Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.9.2023 - 12.10.2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060914576, Přerov I-Město - ul. Dvořákova, Přerov IV-Kozlovice nezařazené Informace
21.9.2023 - 27.10.2023 Usnesení - Zděněk Kožený - určení data smrti Soudy Veřejná vyhláška
21.9.2023 - 9.10.2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Přerov, Kojetínská ul. Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.9.2023 - 9.10.2023 oznámení o zahájení územní řízení: Přerov, SŽ so, DTS, kVN, TR DLUH, HDPE - IV-12-8023352 Magistrát města Přerova Oznámení
20.9.2023 - 6.10.2023 Seznámení s podklady rozhodnutí , čj. KUOK 106171/2023 Krajské úřady Veřejná vyhláška
20.9.2023 - 6.10.2023 ustanovení opatrovníka - Hedvika Dočekalová Magistrát města Přerova Usnesení
20.9.2023 - 6.10.2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Přerov, Optická Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
19.9.2023 - 13.10.2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/010/2023, kú. Přerov nezařazené Dražební vyhláška
19.9.2023 - 5.10.2023 KoPÚ Lověšice u Přerova - Záznam ze závěrečného jednání Pozemkový úřad Veřejná vyhláška
19.9.2023 - 18.11.2023 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu_říjen, listopad 2023 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
18.9.2023 - 4.10.2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Kojetín, Setkání Hanáků Olomouckého kraje Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18.9.2023 - 4.10.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
18.9.2023 - 4.10.2023 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
18.9.2023 - 4.10.2023 OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu - Přerov VI-Újezdec, Nová Čtvrť Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
18.9.2023 - 4.10.2023 rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí: Přerov - Dluhonice, VN09, vVN zdvojení vedení Magistrát města Přerova Rozhodnutí
18.9.2023 - 2.11.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb v oboru všeobecná sestra (zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území okres Přerov, okres Prostějov Krajské úřady Výběrové řízení
14.9.2023 - 19.10.2023 VV - oznámení o vyměření poplatku za komunální odpad za rok 2022 HPS - nezletilí Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14.9.2023 - 19.10.2023 VV - oznámení o vyměření poplatku za komunální odpad za rok 2022 HPS - zletilí Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
14.9.2023 - 19.10.2023 VV - oznámení o vyměření místního poplatku ze psů za rok 2022 HPS Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
13.9.2023 - 13.9.2024 Výzva k přihlášení osob - čj. RO-7/2019-808 nezařazené Veřejná vyhláška
13.9.2023 - 5.10.2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/005/2023 , aukční vyhláška č. EAS/OPR/006/2023, kú. Čekyně nezařazené Dražební vyhláška
11.9.2023 - 2.11.2023 Elektronická dražba NV - 225 EX 26335/22-60, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
7.9.2023 - 26.10.2023 Elektronická dražba dobrovolná NV - 203 ExD 019/2023-18 Exekutorské úřady Dražební vyhláška
24.8.2023 - 2.1.2024 E- Aktualizace seznamu NIV- 09/2023- Přerov nezařazené Veřejná vyhláška
22.8.2023 - 6.10.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník, Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
22.8.2023 - 6.10.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboruzubní lékařství (ambulantní péče) pro území okresy Prostějov, Přerov, Šumperk, Jeseník Krajské úřady Výběrové řízení
14.8.2023 - 5.10.2023 Elektronická dražba NV - 203 Ex 22092/22-91, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
2.8.2023 - 12.10.2023 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_změna srpen_doplnění září 2023 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
2.8.2023 - 4.10.2023 Elektronická dražba NV - 225 EX 00798/21-538, kú. Měrotín Exekutorské úřady Dražební vyhláška
20.7.2023 - 16.2.2026 seznam bytů podpořených z dotace za účelem ubytování osob z cílové skupiny Magistrát města Přerova Informace
14.6.2023 - 2.1.2024 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - úřední deska Přerov, MUDr. Jiří Kunetka Krajské úřady Oznámení
8.6.2023 - 30.7.2024 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za rok 2022 Magistrát města Přerova Oznámení
6.6.2023 - 14.10.2023 Stipendijní program na podporu budoucích zubních lékařů na území města Přerova Magistrát města Přerova Smlouvy, grantový program, zdravotnictví
6.6.2023 - 14.10.2023 Dotační program na podporu všeobecného praktického lékařství pro dospělé na území města Přerova v roce 2023 Magistrát města Přerova Smlouvy, grantový program, zdravotnictví
6.6.2023 - 14.10.2023 Dotační program na podporu zubních lékařů na území města Přerova v roce 2023 Magistrát města Přerova Smlouvy, grantový program, zdravotnictví
2.6.2023 - 4.12.2023 NP VLOUPÁNÍ DO ZAHRADNÍCH CHATEK PDS POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI PŘEROV GEN. ŠTEFÁNIKA - popis zajištěných obloukových pil nezařazené Veřejná vyhláška
31.5.2023 - 30.11.2023 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky Pozemkový úřad Informace
16.5.2023 - 2.1.2024 Výběrové řízení - náborový leták nezařazené Výběrové řízení
28.4.2023 - 1.12.2023 VRT Moravská brána I (úsek Brodek u Přerova - Prosenice) nezařazené Informace
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2022 Magistrát města Přerova Vyhlášení
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2021 Magistrát města Přerova Vyhlášení
26.1.2023 - 29.1.2024 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020 Magistrát města Přerova Vyhlášení
10.1.2023 - 22.12.2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Magistrát města Přerova Oznámení
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
29.11.2022 - 30.11.2023 VV - výzva k přihlášení osob nezařazené Veřejná vyhláška
16.11.2022 - 2.1.2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Magistrát města Přerova Oznámení
4.11.2022 - 1.1.2024 Opatření obecné povahy 1/2022 nezařazené Veřejná vyhláška
21.9.2021 - 6.7.2295 Aktualizace seznamu NIV - 09/2021 - Přerov nezařazené Výzva
14.4.2021 - 27.1.2295 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
6.5.2019 - 17.2.2293 Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet Magistrát města Přerova Oznámení
1.11.2018 - 15.8.2292 Veřejná zakázka "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
25.10.2018 - 8.8.2292 Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Magistrát města Přerova Oznámení
28.3.2018 - do odvolání Rozpočtová odpovědnost - Sdružení obcí střední Moravy nezařazené Oznámení
31.3.2017 - do odvolání Výběrové řízení na pracovní pozici Městský strážník - Městská policie Přerov Magistrát města Přerova Výběrové řízení
16.2.2017 - do odvolání Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu - OE-RO Magistrát města Přerova Oznámení
14.4.2016 - 1.1.2027 Veřejná zakázka Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy - PRI-PZD Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
1.3.2016 - do odvolání Informace o všech uzavřených veřejnoprávních smlouvách na úseku přestupků - ESŽ-PREST Magistrát města Přerova Informace
7.4.2015 - do odvolání Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na MMPr-VNITŘ-SPIS Magistrát města Přerova Informace
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 24723
Za týden: 581423
Za den: 102377
Online návštěvníků: 873
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load