Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
1.7.2022 - 14.8.2022 Oznámení veřejného projednání Akt. č. ZÚR OK Krajské úřady Veřejná vyhláška
1.7.2022 - 17.7.2022 Záměr z 88. RM a záměr z 27. KZ, Záměry z 39. KZ Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
1.7.2022 - 16.7.2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: REKO MS Přerov - Čechova + 1 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
30.6.2022 - 16.7.2022 oznámení o zahájení řízení - zemní kabelové vedení NN v Beňově Magistrát města Přerova Oznámení
29.6.2022 - 21.7.2022 Vyhlášení VŘ - referent oddělení přestupků (administrativa) Odboru ESŽ Magistrát města Přerova Výběrové řízení
29.6.2022 - 15.7.2022 Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem_OZV č. 3_2022 II Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
29.6.2022 - 21.7.2022 Vyhlášení VŘ - referent oddělení přestupků Odboru ESŽ Magistrát města Přerova Výběrové řízení
29.6.2022 - 15.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Průmyslový park Kojetín - Okružní křižovatka JIH Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.6.2022 - 15.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - Průmyslový park Kojetín (okružní křižovatka JIH) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.6.2022 - 15.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
29.6.2022 - 15.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
29.6.2022 - 15.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
29.6.2022 - 15.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
29.6.2022 - 15.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
29.6.2022 - 15.7.2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA Magistrát města Přerova Usnesení
29.6.2022 - 15.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Průmyslový park Kojetín - Okružní křižovatka SEVER Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.6.2022 - 15.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - Průmyslový park Kojetín (okružní křižovatka Sever) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.6.2022 - 15.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Průmyslový park Kojetín - Areál Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.6.2022 - 15.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - průmyslový park Kojetín (areál) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.6.2022 - 15.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - omezení průjezdu vozidel nad 3,5t Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.6.2022 - 15.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - zajištění zásobování Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
29.6.2022 - 15.7.2022 Rozhodnutí - společné povolení - Kanalizace za Beňovským potokem Magistrát města Přerova Rozhodnutí
28.6.2022 - 14.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - přesunutí DZ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.6.2022 - 14.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - zajištění svatebního obřadu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.6.2022 - 14.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - 39. ročník ČSL jazzového festivalu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.6.2022 - 14.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - doplnění I-55 Přerov - Průtah, 1. etapa - místo pro přecházení Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.6.2022 - 14.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce místní komunikace Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
28.6.2022 - 29.7.2022 Elektronická dražba dobrovolná č. 1402-EDD/22, kú. Horní Moštěnice, kú Lověšice u Přerova nezařazené Dražební vyhláška
27.6.2022 - 13.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
27.6.2022 - 13.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhr. park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 oznámení o zahájení řízení - Svrčov, obnova vNN, kNN Magistrát města Přerova Oznámení
24.6.2022 - 15.7.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834011, Přerov IV- Kozlovice nezařazené Informace
24.6.2022 - 25.7.2022 KoPÚ Popovice u Přerova - oznámení o vystavení návrhu komplexních úprav Pozemkový úřad Oznámení
24.6.2022 - 31.5.2023 Oznámení - Lex Ukrajina II. - upuštění od některých správních poplatků na úseku matriky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Palackého Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové obecné vyhr. park. stání Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - úprava komunikace (lávka pro pěší) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
24.6.2022 - 10.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - lávka pro pěší Dluhonice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.6.2022 - 9.7.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - podnět SVJ Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
23.6.2022 - 13.7.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060842760, Přerov I-Město , ul Skopalova nezařazené Informace
23.6.2022 - 9.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - stavební úpravy krajských silnic po stavbě D1, Výkleky Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.6.2022 - 8.7.2022 rozhodnutí o dělení pozemků: Dělení pozemku parcelní č. 6609/1 a scelování pozemku parcelní č. 6609/2 v katastrálním území Přerov Magistrát města Přerova Rozhodnutí
22.6.2022 - 8.7.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
22.6.2022 - 8.7.2022 Oznámení o zahájení řízení - FIS_FTTH_CZ_3204_79002_20092_Prerov_ Digitální optická síť T-Mobile Magistrát města Přerova Oznámení
22.6.2022 - 8.7.2022 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: FIS_FTTH_CZ_3202_79002_20092_Přerov_lokalita_4 Magistrát města Přerova Oznámení
22.6.2022 - 8.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Oprava vodovodu Kojetín Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.6.2022 - 8.7.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
22.6.2022 - 8.7.2022 Územní rozhodnutí - CDP Přerov Krajské úřady Veřejná vyhláška
22.6.2022 - 8.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - doplnění VDZ - neprovedení svozu odpadu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
22.6.2022 - 8.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Svatovavřinecké hody 2022 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - GEROY 2022 Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 29.7.2022 Elektronická dražba NV - 177 Ex 100/20-551, kú. Přerov Exekutorské úřady Dražební vyhláška
21.6.2022 - 19.8.2022 Elektronická dražba NV - 167 Ex 140193/13-383, kú. Čekyně Exekutorské úřady Dražební vyhláška
21.6.2022 - 1.8.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_doplnění červenec 2022 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Dubská pouť Na Andílka Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce RD, návoz materiálu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - skládání nákladu modulového domu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
21.6.2022 - 7.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - prodloužení původního stanovení (havarijní stav propustku) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.6.2022 - 6.7.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - výměna sloupu vysokého napětí Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.6.2022 - 9.7.2022 Vyhlášení VŘ - referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství Odboru STAV Magistrát města Přerova Výběrové řízení
20.6.2022 - 6.7.2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Velká Dlážka - Hranická Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
20.6.2022 - 6.7.2022 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - rozhodnutí - prodloužení platnosti Magistrát města Přerova Stavební povolení
20.6.2022 - 6.7.2022 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - rozhodnutí - prodloužení platnosti Magistrát města Přerova Stavební povolení
17.6.2022 - 5.7.2022 Oznámení o projednávání zprávy o uplatňování územního plánu Sušice nezařazené Veřejná vyhláška
15.6.2022 - 21.7.2022 Elektronická dražba NV - 143 Ex 00193/17-490, kú. Lobodice Exekutorské úřady Dražební vyhláška
15.6.2022 - 5.8.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_červenec 2022 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
14.6.2022 - 15.9.2022 Dotační program na podporu zubního lékařství v Přerově Magistrát města Přerova Smlouvy, grantový program, zdravotnictví
14.6.2022 - 30.8.2022 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Dětského centra Ostrůvek, příspěvkové organizace Krajské úřady Výběrové řízení
14.6.2022 - 14.8.2022 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Oldřichov Magistrát města Přerova Oznámení
13.6.2022 - 14.7.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Lobodice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
8.6.2022 - 8.7.2022 Elektronická dražba MV -203 Ex 28233/21 (275 palet zdravotnického materiálu) Exekutorské úřady Dražební vyhláška
7.6.2022 - 23.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru nutriční terapeut (ambulantní péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území Olomoucký kraj nezařazené Výběrové řízení
2.6.2022 - 4.12.2022 Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky - Vinary u Přerova Pozemkový úřad Informace
1.6.2022 - 19.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
1.6.2022 - 19.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
25.5.2022 - 12.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (ambulantní péče) pro území Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
25.5.2022 - 12.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území Přerov Krajské úřady Výběrové řízení
23.5.2022 - 8.7.2022 Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Rokytnice a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. Magistrát města Přerova Informace
18.5.2022 - 18.7.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_doplnění červen Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
16.5.2022 - 14.7.2022 203 Ex 16465/20 Dražební vyhláška NV-elektronická dražba Exekutorské úřady Dražební vyhláška
11.5.2022 - 11.7.2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_květen, červen 2022 Magistrát města Přerova Obecně závazná vyhláška
11.5.2022 - 21.7.2022 Počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volby do obecních zastupitelstev Magistrát města Přerova Volby
10.5.2022 - 20.7.2022 Kam podávat kandidátní listiny - registrační úřad Magistrát města Přerova Volby
28.4.2022 - 23.7.2022 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 Magistrát města Přerova Volby
26.4.2022 - 28.7.2022 Dotační program na podporu zdravotních služeb 2022 Magistrát města Přerova Smlouvy, grantový program, zdravotnictví
15.3.2022 - 28.12.2295 Aktualizace seznamu NIV - 093/2022 - Přerov nezařazené Výzva
10.3.2022 - 1.10.2022 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Magistrát Přerov Krajské úřady Oznámení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2021 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020 Magistrát města Přerova Vyhlášení
25.1.2022 - 26.1.2023 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2019 Magistrát města Přerova Vyhlášení
21.9.2021 - 6.7.2295 Aktualizace seznamu NIV - 09/2021 - Přerov nezařazené Výzva
14.4.2021 - 27.1.2295 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova Magistrát města Přerova Oznámení
28.7.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 33784/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
6.4.2020 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 17110/2020-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
10.12.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212 nezařazené Veřejná vyhláška
2.9.2019 - 1.1.2023 Opatření obecné povahy nezařazené Veřejná vyhláška
6.5.2019 - 17.2.2293 Oznámení - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, rozpočtová opatření a závěrečný účet Magistrát města Přerova Oznámení
1.11.2018 - 15.8.2292 Veřejná zakázka "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy" Magistrát města Přerova Veřejná zakázka
25.10.2018 - 8.8.2292 Oznámení o zveřejnění výhledu rozpočtu, rozpočtu, rozpočtových opatření a závěrečného účtu Magistrát města Přerova Oznámení
 
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Městská policie Přerov Sportoviště Přerov s.r.o. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49957993
Za týden: 449753
Za den: 54508
Online návštěvníků: 1133
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load