Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

Sociální pracovníci pod supervizí odborníka
02.04.2012

Sociální pracovníci pracují pod supervizí odborníka

Sociální pracovníci odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu, kteří vykonávají přímou sociální práci, pracují od letošního roku pod supervizí Marka Jarguse. „Dosud opomíjenou skupinou pracovníků v pomáhajících profesích v České republice jsou sociální pracovníci, kteří jsou zařazení jako úředníci do úřadů obcí a měst. Ti se dostávají denně do emočně vypjatých situací se svými klienty, mohou mít tendenci klienty řídit, nedovedou uchránit svou autonomii před agresí klientů a podobně. Zavedení supervize jako běžné součásti profese sociálních pracovníků je předpokladem pro kvalitní poskytování služeb klientům,“ vysvětlila vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci přerovského magistrátu Marta Šintáková.

 
Přerov
02.04.2012

Magistrát města Přerova zabezpečil své domény DNSSEC

Magistrát města Přerova prostřednictvím registrátora domény ve spolupráci se správcem domény .eu konsorciem EURid, a správcem domény .org Public Interest Registry (PIR) využil nabídku registrátora a nastavil zabezpečení svých klíčových internetových domén prerov.eu a prerov.org technologií DNSSEC.
Zavedení zabezpečení domén pomocí technologie DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) není nijak náročné, ani finančně, časově nebo kapacitně, přínosy jsou však markantní. DNSSEC  poskytuje uživatelům internetu ochranu před podvrženými webovými stránkami, vytvářenými nejčastěji s cílem získat citlivé osobní informace. U domén podepsaných pomocí DNSSEC má návštěvník stránek jistotu, že je skutečně připojen ke správné internetové adrese. Tato metoda zabraňuje například možnosti nepozorovaně manipulovat obsah na stránkách či získávat citlivé informace uživatelů přes přihlašovací údaje k online službám.
„Následovali jsme takové velké společnosti jako Vodafone Czech Republic,  Telefónica Czech Republic, nebo Český telekomunikační úřad, “ říká tiskový mluvčí přerovského magistrátu Bohuslav Přidal.
Zabezpečení internetových domén vítá i vedoucí oddělení Informačních a komunikačních služeb magistrátu Jitka Kučerová.
„Obdobnou iniciativu jako náš registrátor domén začínají vyvíjet i ostatní registrátoři a brzy tato nabídka bude standardem u každého poskytovatele domény,“ doplňuje Jitka Kučerová, Prvním krokem je podpora DNSSEC na DNS serverech poskytovatele domény, který musí implementovat podepisování zónových souborů pomocí DNSSEC klíčů, zavést evidenci těchto klíčů a zařídit jejich automatické obměňování, druhým krokem je zpřístupnění DNSSEC u domén, u kterých je registrátorem, aby si tak zákazníci mohli u své domény nastavit DNSSEC klíč.
DNSSEC je rozšíření systému DNS, které zvyšuje bezpečnost služby doménových jmen. Principem DNS je překlad jmenných internetových adres na adresy číselné, s jejichž pomocí dokážou počítače zajistit zobrazování webových stránek, odesílání e-mailů, telefonování po internetu a další běžné internetové služby. DNSSEC zvyšuje bezpečnost při používání DNS tím, že brání podvržení falešných, pozměněných či neúplných údajů o doménových jménech.
 

 
Dtest
30.03.2012

Brožura pro seniory

V rámci spolupráce Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu s Občanským sdružením spotřebitelů TEST na poli ochrany spotřebitele byla v těchto dnech distribuována živnostenským úřadem do městských informačních center a na pracoviště Odboru sociálních věcí a školství na Smetanově ul. č.7 brožurka s názvem „Jak nespadnout do pasti“, která je určena především našim starším spoluobčanům.

 
Primátor dárcem krve
27.03.2012

Primátor daroval krev

Primátor Jiří Lajtoch se dnes spolu s hejtmanem Olomouckého kraje Martinem Tesaříkem, tajemníkem magistrátu Jiřím Bakalíkem, ředitelem přerovské nemocnice Tomášem Uvízlem a dalšími hosty zúčastnil akce darování krve. Přítomní dárci tímto způsobem chtěli vyjádřit souhlas s myšlenkou dobrovolného darování krve a zároveň podpořit hematologicko-transfuzní oddělení přerovské nemocnice.

 
Horní náměstí - socha Jana Blahoslava
27.03.2012

Výročí Komenského v Přerově

V neděli se v Přerově uskutečnily vzpomínkové akce k 420. výročí od narození Jana Amose Komenského. Hlavním organizátorem oslav bylo Muzeum Komenského v Přerově a Církev československá husitská. Pozvání přijali i zástupci města.
Již v devět hodin ráno se konala slavnostní bohoslužba za účasti patriarchy ThDr. Tomáše Butty, poté si účastníci připomněli odkaz Komenského před pomníkem u evangelického kostela. Farářka Mgr. Mynaříková měla připravený výklad o životě Komenského se zaměřením na jeho přerovské působení. Všichni přítomní se shodli na tom, že myšlenky, které muž, zvaný Učitel národů, vyslovil skoro před čtyřmi sty lety, jsou dnes nejen aktuální, ale doslova moderní. Primátor ve své úvaze k významu osobnosti Komenského uvedl: „Zaujal mne i svými neobvykle pokrokovými  názory na život. A přitom,  když si je budete v klidu a pozorně pročítat, zjistíte, jak jednoduché návody na spokojený, poctivý, ale ne prázdný život nám dodneška dává. Škoda, že lidé jsou tak málo poučitelní...“.
Odpolední program pokračoval na Horním náměstí u Bílkovy sochy Jana Blahoslava. Zde si občané připomněli život a dílo Jana Amose Komenského, ale i Jana Blahoslava. Měli možnost dozvědět se něco z  historie jednoty bratrské, která v letošním roce oslaví již 555 let od svého založení. Patriarcha Butta věnoval ve svém vystoupení pozornost i osobnosti sochaře Františka Bílka. Členové církve zazpívali modlitbu, která tyto slavnostní okamžiky umocnila.
Zajímavá byla přednáška dr. Šmerala „Komenský, teolog a reformátor“ v Korvínském domě. Přitažlivou tečkou se stala prohlídka pozůstatků kostela sv. Marka, které archeologové objevili doslova před pár dny. Náměstek primátora M. Zácha řekl, že „je příznačné, že právě při stavbě moderního mostu jsme se mohli dotknout historie a vzbudit v Přerovanech opravdový zájem o vlastní minulost a kořeny. Jsem rád, že jsem u toho mohl být a že se u vykopávek potkávám s mnoha lidmi, nejen se „starými“ patrioty, ale i s mladými lidmi a rodinami s dětmi.“

 
Michalov
27.03.2012

Michalov bude mít nové pískové cesty i atrakce pro děti

Přerov/ Přerovský městský park Michalov dostane v nejbližších dnech nový „pískový koberec“. Cesty z písku se tu sice obnovují takřka každým rokem vždy začátkem jara, nicméně letos se bude jednat o větší a také nákladnější úpravu.
  

 
MŠ
26.03.2012

Volná místa v mateřských školkách

Po vyhodnocení zápisu dětí k  předškolnímu vzdělávání nabízí Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova volná místa v  níže uvedených mateřských školách s nástupem k 1. 9. 2012 . MŠ Přerov – Kozlovice,  1 volné místo,  tel: 581 331 582 , MŠ Přerov – Henčlov,  2 volná místa,  tel: 581 331 581,  MŠ Přerov – Lověšice, 12 volných míst, tel : 581 204 183. Poznámka: MŠ Přerov, Kratochvílova 19 může přijmout 1 dítě s  logopedickou vadou do speciální třídy, kontakt na MŠ – 581 738 429.

 
logo cyklostezka Bečva
26.03.2012

Zástupci měst jednali o budoucnosti Cyklostezky Bečva

Setkání představitelů měst, které se podílejí na budování, úpravě a údržbě Cyklostezky Bečva, se uskutečnilo v pátek 23. března v Přerově. Zástupce měst pozval přerovský primátor Jiří Lajtoch. Cyklostezka Bečva má ambice stát se ještě větší a zajímavější „tepnou“ nejen pro cyklisty, ale také in-line bruslaře. Na jednání byli přizváni i zástupci města Kojetín - mimo jiné se hovořilo o možnosti napojení Cyklostezky Bečva na Arcibiskupskou stezku, vedoucí po hranicích Olomouckého a Zlínského kraje. Představitelé Lipníku nad Bečvou a Oseku nad Bečvou informovali o tom, že v letošním roce by měl být otevřen nový úsek Cyklostezky Bečva mezi těmito městy, který tentokrát povede po levém břehu řeky. Tímto by došlo k vytvoření okruhu v okolí rekreačního centra u jezera „Jadran“. Místostarosta Grymova Ladislav Ptáček upozornil, že letos proběhne rekonstrukce „Grymovského“ mostu - a tudíž zde bude po dobu asi čtyř měsíců částečně omezený provoz. Dále zazněly informace, že je nutno připravit projekty na zkvalitnění stávajících a dobudování nových částí úseků Cyklostezky Bečva a na řádné doznačení cyklostezky. Primátor Přerova Jiří Lajtoch také informoval přítomné o zahájení budování nové cyklotrasy „Na kole do minulosti Moravskou bránou“. Bližší informace k Cyklostezce Bečva najdete na webových stránkách: www.cyklostezkabecva.com

 
černé skládky
26.03.2012

Černé skládky se vyrojily se začátkem jara

Přerov/ Černé skládky zeleného biologického odpadu okupují ulice Přerova.
„Začátkem jara se jich v Přerově denně vyrojí několik,“ potvrdil ředitel Technických služeb města Přerova Radek Koněvalík. Podotkl, že zahrádkáři a majitelé pozemků je nekoordinovaně zakládají kdekoliv - na chodnících, u popelnic, nebo třeba v rekreační zóně města. 
 
ministr dopravy
22.03.2012

Dálnice Přerov - Lipník začne už letos

Přerov/ Na ministerstvo dopravy putoval před měsícem dopis od přerovského primátora Jiřího Lajtocha. „V něm jsem od ministra Pavla Dobeše žádal informaci o přípravě staveb na státní a dálniční síť, týkající se města Přerova,“ připomněl primátor Lajtoch. V minulých dnech dorazila na přerovskou radnici odpověď.
„Ministerstvo dopravy předpokládá zahájení realizace staveb 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou v tomto roce.  

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 357 358 359 360 361 362 363 [...] 380 [...] 400 [...] 420 [...] 426 starší
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 24723
Za týden: 581423
Za den: 102377
Online návštěvníků: 873
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load