Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

Mezi nebem a Baštou 2
06.08.2021

Výcvik předsunutých leteckých návodčích může způsobovat hluk, upozorňuje velitel

Na letišti v Bochoři a v přilehlém okolí bude od úterý 17. do středy 18. srpna probíhat intenzivní výcvik předsunutých leteckých návodčích. Očekává se zvýšená hladina zvuku - a velitel 601. skupiny speciálních sil žádá proto občany Přerovska o trpělivost. Výcvik bude probíhat také nad nedalekým Potštátem.

 
Masarykovo náměstí
05.08.2021

Nové mlžné brány a k nim designově vyladěné květináče. To je plán pro Masarykovo náměstí

Vzhledově hezčí a technicky kvalitnější mlžné brány bude mít od příštího roku přerovské Masarykovo náměstí. Kromě nich získají prostor v centru i nové květináče, které svým vzhledem budou k chladicím branám lépe zapadat. Radní města už nákup odsouhlasili, nový městský mobiliář přijde na 274 tisíc korun.

 
laguna zrcadlení
05.08.2021

Koloběžkáři dorazí 10. srpna k Laguně a přivezou informace o péči pro nevyléčitelně nemocné

V loňském roce přejeli dva mladí koloběžkáři celou republiku od východu na západ. I letos se vydají na cestu dlouhou bezmála 500 kilometrů a prostřednictvím ní v šesti dnech propojí pobočky Mobilního hospice Strom života ve třech moravských krajích. Jejich cesta odstartuje 9. srpna ve Valašských Kloboukách a bude pokračovat přes Kroměříž, Přerov, Nový Jičín, Havířov, Čeladnou až do Rožnova pod Radhoštěm. Touto nevšední formou chtějí koloběžkáři informovat veřejnost o paliativní péči, kterou hospic poskytuje – a díky této pomoci mohou nevyléčitelně nemocní strávit své poslední dny doma, ve své posteli, mezi nejbližšími. V Přerově se zastaví v úterý 10. srpna, stanoviště budou mít od 16 do 19 hodin u Laguny. „Budou otevírat téma umírání, které k životu neodmyslitelně patří, ale které zároveň není jen smutné,“ uvedla Aneta Gerlová, koordinátorka Klubu přátel Stromu života.

 
chodník
04.08.2021

Chystá se další oprava chodníků v ulici bří Hovůkových. Začne tento týden a potrvá sedm týdnů

V ulici bří Hovůrkových se chystá třetí etapa opravy chodníků. Ta začne 7. srpna a potrvá do 26. září. Pracovníci Technických služeb města Přerova vymění stávající betonovou dlažbu a obrubníky, v ceně jsou i terénní úpravy za obrubami a obnova vodorovného dopravního značení.  Za opravu 1 210 metrů čtverečních pěší trasy dá město Přerov 2 miliony 127 tisíc korun.

 
Jubilantka
04.08.2021

Nejstarší obyvatelka Přerova dnes slaví narozeniny. Narodila se v roce 1916, vychovala čtyři děti

Nejstarší přerovská občanka Filomena Kolomazníková se dnes - 4. srpna - dožívá neuvěřitelných sto pátých narozenin. Narodila se v Rokytnici u Přerova, kde strávila dětství a mládí, po svatbě se s manželem přestěhovali do Vinar, kde společně vychovali čtyři děti. Z Vinar dojížděla za prací do přerovské Meopty. Celý život ráda četla, její největší vášní byla turistika. Dnes už se této kratochvíli nevěnuje, stále se však těší dobrému duševnímu zdraví. 
Gratulaci a přání dobrého zdraví i v dalších letech směřují do Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích také představitelé města Přerova. 

 
zastupitelstvo
03.08.2021

Do dotací má jít více než 19 milionů korun. Hlasovat o nich budou ještě zastupitelé

Vyhlášení dotačních programů pro příští rok měli dnes na stole přerovští radní. Dohromady má jít do dotací podporujících kulturu, sport, volný čas, sociální a zdravotní oblast 19 milionů 191 tisíc korun. O programech budou v pondělí 6. září ještě hlasovat zastupitelé.

 
TGM 16
03.08.2021

Od 2. srpna vydávají úřady nové typy občanek, jejich součástí jsou biometrické údaje

Od včerejška začaly úřady vydávat nový typ občanského průkazu s biometrickými údaji, které budou uložené na vysoce zabezpečeném bezkontaktním čipu. Ztíží se možnost občanky padělat a zneužívat. 

Nové občanské průkazy budou obsahovat biometrické údaje, konkrétně zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů. Děti mladší dvanácti let otisky prstů nebudou poskytovat. "Průkaz totožnosti teď bude zabezpečenější a bude možné s ním stále cestovat po Evropské unii bez nutnosti mít u sebe cestovní pas. Povinnost zavedení biometrických údajů do občanského průkazu vychází z evropského nařízení," vysvětluje Marta Dostalová z odboru evidenčních správních služeb přerovského magistrátu.

Občanské průkazy vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy před 2. srpnem roku 2021, budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle však do 3. srpna 2031 - s výjimkou občanského průkazu vydaného do 30. června roku 2000, který pozbývá platnosti dnem 2. srpna roku 2026.

V občanském průkazu se už nebude uvádět titul, není už možné použít pro účely vydání občanského průkazu fotografii pořízenou a zaslanou fotografem do datové schránky Ministerstva vnitra ČR.

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení nebo změny pohlaví. Průkaz, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, skončí uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství nebo vzniku registrovaného partnerství, úmrtí manžela nebo partnera, nebo nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství nebo zrušení registrovaného partnerství.

Došlo také ke zvýšení některých správních poplatků - například přijetí žádosti o vydání občanského osobě mladší 15 let je nově za 100 korun, přijetí žádosti o vydání občanského osobě průkazu za občanský průkaz ztracený, odcizený či poškozený nebo vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR, přijde nově na 200 korun.

 
auta - objížďka
03.08.2021

Výstaviště bude v některých víkendových dnech neprůjezdné, seznamte se s termíny a časy

Oprava mostku v ulici Osmek uzavřela před měsícem jednu z frekventovaných přerovských silnic. Objízdná trasa, která vede přes Výstaviště, bude mít v průběhu následujících měsíců několik výjimek, kdy se řidiči na Výstaviště nedostanou a budou muset volit delší objížďku. V srpnu půjde o čtyři termíny. V neděli 8. srpna se tu koná Setkání chovatelů, takže od půlnoci do 13 hodin bude areál pro vjezd uzavřen. V sobotu 21. srpna jsou v plánu Bleší trhy a Výstaviště nebude průjezdné od 6 do 11 hodin. V neděli 22. srpna tu bude mít opět místo Setkání chovatelů, takže od půlnoci do 13 hodin musejí řidiči jinudy. A v pátek 27. srpna tady pořadatelé plánují akci Better World Festival - a uzavírka se protáhne od 17 hodin toho dne do pěti hodin ráno dne následujícího.

 
Dluhonice
02.08.2021

Začala oprava krajské silnice vedoucí z Předmostí k novému nadjezdu v Dluhonicích

Dnešním dnem byla zahájena oprava objízdných tras stavby I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, Staré Rybníky, kterou realizuje Ředitelství silnic a dálnic. V první etapě bude opravena krajská komunikace vedoucí z Předmostí k novému nadjezdu u Dluhonic - a v dalších etapách má projít opravou místní komunikace vedoucí okolo areálu firmy Precheza k ulici Polní.

Práce první etapy spočívají v odstranění asfaltových vrstev, výměně části štěrkového podloží na části komunikace a znovu položení asfaltu. Předpokládaný termín dokončení je závěr srpna letošního roku. „Vzhledem k tomu, že se na tuto opravovanou silnici připojují účelové komunikace vedoucí k velkému počtu zahrádek a firem, tak je domluveno, že majitelé těchto zahrádek a přilehlých firem budou mít povolen vjezd. Příjezd bude umožněn ze strany od Předmostí nebo od Dluhonic,“ řekl vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu Alexandr Salaba.

Po celou dobu výstavby, mimo položení finální obrusné vrstvy, budou mít vlastníci zahrádek umožněn vjezd ke svým nemovitostem. Vzhledem k technologickému postupu prací se ale může výjimečně stát, že na nezbytně nutnou dobu budou vjezdy omezeny.

Navazující dvě etapy stavby budou probíhat na místní komunikaci vedoucí okolo areálu firmy Precheza a potrvají maximálně do konce září. K postupu prací na této komunikaci budou ještě probíhat jednání s firmami v blízkém sousedství a práce budou naplánovány tak, aby nebyl omezen jejich provoz.

 
má vlast
02.08.2021

Do Přerova dnes doputovala venkovní výstava. Na panelu se prezentuje i budova gymnázia

Putovní výstava Má vlast cestami proměn přináší svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Před budovou radnice na Masarykově náměstí se prostřednictvím fotografií původního a současného stavu areálů či objektů, které prošly obnovou, představují zajímavé proměny ve veřejném prostoru. Na osmi panelech je zobrazeno celkem patnáct projektů z Olomouckého kraje s různorodými proměnami - obnova hřiště, rekonstrukce sokolovny nebo úpravy zámku. Město Přerov se již poněkolikáté zapojilo, aby představilo zajímavou rekonstrukci - letos Přerov reprezentuje renovace budovy Gymnázia Jakuba Škody a revitalizace jejího okolí. Výstava na Masarykově náměstí potrvá do 12. srpna.

 
novější1 [...] 20 [...] 34 35 36 37 38 39 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 starší
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49959240
Za týden: 143552
Za den: 20850
Online návštěvníků: 623
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load