Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

setkání 75letých 23.3.2010
23.03.2010

Setkání 75letých občanů

V pondělí 22. března 2010 se v Městském domě uskutečnilo setkání 75letých občanů Přerova s představiteli města. S kulturním programem vystoupil dětský hanácký taneční soubor Trávníček při Základní škole Trávník. K tanci i poslechu jubilantům hrála hudební skupina Mini. Slavnostní akci zorganizovali členové komise pro občanské záležitosti.

 
Přijetí Island
23.03.2010

Přijetí studentů z Reykjavik Music College

Primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch dnes dopoledne přivítal ve slavnostní zámecké síni studenty a pedagogy z Reykjavik Music College. Návštěva se uskutečnila díky společnému projektu s Obchodní akademií. A program slavnostního setkání byl opravdu příjemný. Po vernisáži výstavy fotografií z dřívějších společných aktivit, konaných v rámci projektu, se 8 islandských studentek a studentů představilo na dopoledním koncertě. Jejich přerovští „spolužáci“ tak měli možnost zaposlouchat se do tónů pro nás málo známé islandské hudby. Na repertoáru však nechyběly ani skladby Bohuslava Martinů. Přátelská atmosféra umocnila zážitky z dopoledního programu. Dneškem ale pobyt islandských přátel v Přerově zdaleka nekončí. Určitě velmi zajímavá bude také zítřejší prezentace projektu ,,Dynamický rozvoj společnosti na Islandu v souladu s životním prostředím“ v kině Hvězda.


 
chripka
22.03.2010

Informace o možnosti bezplatného očkování proti pandemické chřipce pro všechny obyvatele ve vakcinačních centrech

V souladu s postupem ostatních evropských států a na základě jednání Ústřední epidemiologické komise, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a usnesení Vlády ČR přistoupila Česká republika k uvolnění pandemické vakcíny bezplatně pro všechny obyvatele.

 
Přerovská radnice
15.03.2010

Poděkování občanům

Komise bezpečnosti, prevence kriminality a BESIP by touto cestou ráda poděkovala těm Přerovanům, kteří v zimním období prováděli zimní údržbu přilehlých chodníků k jejich domům.
Poděkování je to minimum, které si zaslouží, jelikož úklid sněhu či posyp chodníků prováděli nad rámec svých povinností.


 
10.03.2010

Upozornění pro občany s evidenčním trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu Magistrátu města Přerova (MMPr), Bratrská 34

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně pobytu MMPr je evidenční údaj, byla občanovi „úředně přidělena“ ve správním řízení, jde o zákonnou fikci trvalého pobytu. Občan se na ohlašovně nezdržuje, ohlašovna pobytu není určena k bydlení a nevyplývají pro něj žádná práva k objektu ohlašovny pobytu. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat. Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení u České pošty s.p. nastává fikce doručení... >>>

 
Valouch
08.03.2010

Poslední rozloučení

Dnes, 8.března 2010, proběhne v Městském domě od 13 hodin poslední rozloučení s bývalým starostou, prvním primátorem města, poslancem a jedinečným člověkem panem Jindřichem Valouchem, který nás náhle opustil 1. března 2010 ve věku 62 let.

 
Soutěž - uvítací tabule
05.03.2010

Soutěž byla ukončena

Dnem 19. 2. 2010 byla ukončena soutěž pro zasílání výtvarných návrhů na výrobu nových uvítacích tabulí, které budou umístěny na jednotlivých vjezdech do města Přerova. Do této soutěže přihlásilo a doručilo na Kancelář primátora své návrhy celkem 19 autorů. Návrhy byly předloženy na poradu vedení. Dne 15. 3. 2010 budou předloženy na jednání Komise Rady města pro cestovní ruch, kulturu a kulturní památky a následně na jednání Rady města Přerova, které se bude konat 24. 3. 2010 a kde bude rozhodnuto o vítězi

 
Valouch
01.03.2010

Zemřel Jindřich Valouch

Dnes v odpoledních hodinách zemřel bývalý starosta a první primátor statutárního města Přerova. V letech 1990 až 1998 vykonával funkci místostarosty, v následujících dvou volebních obdobích byl starostou města. Pod jeho vedením se naše město stalo statutárním městem, a tak od 1.7.2006 byl pan Valouch primátorem. V roce 2006 byl za přerovský obvod zvolen poslancem Parlamentu České republiky. I když tuto funkci vykonával v Praze, zároveň byl také naším zastupitelem a vždy zůstal Přerovanem. Jindřich Valouch měl rád sport, kulturu, společenský život a přírodu. "Miloval hory, hory si ho vzaly". Čest jeho památce.

 
Komise MPZ
25.02.2010

Přerov navštívila porota hodnotící městskou památkovou zónu

Včera, tj. 25.2.2010 do Přerova zavítala celostátní porota soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2009. Město Přerov bylo nominováno do celostátního kola po vítězství v Olomouckém kraji. Komise, složena ze zástupců Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj shlédla prezentaci o Přerově, navštívila přerovský zámek, absolvovala procházku kolem městkých hradeb a návštěvu zakončila v nově vybudované Galerii města Přerova. Slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne dne 15. dubna 2010 ve Španělském sále Pražského hradu.

 
24.02.2010

Chystá se změna v placení místních poplatků

Zákon o místních poplatcích umožňuje obcím v ČR stanovovat místní poplatky, které jsou 100% příjmem obecních a městských rozpočtů. Protože správa poplatků za sběr komunálního odpadu a poplatku ze psů je poměrně náročná i finančně nákladná, hledá i magistrát cesty, jak celý systém výběru místních poplatků zjednodušit a zlevnit. Náklady na správu těchto poplatků (bez lidská práce, upomínek a nákladů na vymáhání) činí kolem 500 000 Kč ročně a jedná se především o poštovné.

 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 381 382 383 384 385 386 [...] 400 starší
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
ZAVŘENO*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
 ZAVŘENO*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 49960444
Za týden: 144756
Za den: 22054
Online návštěvníků: 643
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load