Město Přerov

moderní město s mamutí historií
Mamut

Vyhledávání

Aktuality

Přerov
09.02.2012

Informování veřejnosti o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší ve městě Přerově

 
Upozorňujeme, že množství prachu v ovzduší se stále pohybuje na vysoké úrovni.
Informace ze dne 9.2.2012, 6:00 hod.
Dle Českého hydrometeorologického ústavu se předpokládá tento vývoj:
Během dnešního odpoledne předpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci mírné zlepšení celkové imisní situace, hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se ale budou opět s velkou pravděpodobností pohybovat výrazně nad hodnotou imisního limitu (50 mikrogr./m3).
Obyvatelstvu je doporučováno :
1. omezit pobyt venku, zvláště v době ranních a večerních hodin
2. omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, těžká fyzická práce)
3. omezit větrání (větrat krátce a intenzivně)
4. posílit imunitu organismu - přísun vitamínů
5. omezit vlastní produkci emisí - dát přednost hromadné veřejné dopravě před použitím osobních automobilů, nespalovat odpady ani nekvalitní paliva

 
Přerov
08.02.2012

Hledá se nový kabát. Pro koho? Pro číslo 112

 
Dne 11. února si Evropané připomněli Evropský den 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se mohou lidé v nouzi dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie.
I přes všechna uznání  ovšem nemá linka 112 v Čechách své jednotné logo. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a HZS krajů proto vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti „Nový kabát pro 112“. Obrázek navrženého loga mohou zaslat do 15. dubna na adresu: MV – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, Poštovní přihrádka 69, 148 01 Praha 414, nebo elektronicky na adresu: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz.
Logo musí obsahovat číslici 112 a písmena SOS. Účastníci nesmějí zapomenout uvést své jméno, příjmení, bydliště, e-mailovou adresu a číslo mobilního telefonu.
 

 
HZS
07.02.2012

Evropský den linky 112

  Již poněkolikáté si dne 11. února 2012  Evropané připomenou Evropský den linky 112. Prostřednictvím tohoto jednotného evropského čísla tísňového volání se lidé v nouzi mohou dovolat pomoci záchranářů, a to ve všech státech Evropské unie. O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla již v roce 1991 Rada Evropských společenství. Počátky projektu tísňové linky 112 v ČR sahají až do roku 1996. K 1. lednu 2003 pak bylo číslo 112 zprovozněno ve všech telefonních sítích na území ČR a používá se souběžně se současnými národními linkami tísňového volání 150 - hasiči, 155 – zdravotnická záchranná služba a 158 - policie. V roce 2005 pak bylo dokončeno budování telefonních center linky 112. Od tohoto roku funguje v každém ze 14 krajů telefonní centrum obsluhující linku 112, jejímž provozovatelem je Hasičský záchranný sbor ČR.  

 
Přerov
06.02.2012

Přerovské děti dostanou „sněhovou skluzavku“

 
Přerov/ Novou zimní atrakci hodlá pro přerovské děti vytvořit společnost Teplo Přerov, která provozuje zimní stadion. Tento týden pro ně ve spolupráci s Technickými službami města Přerova vytvoří na travnatém svahu u přerovského rybníka „zimní eldorádo“.
 

 
útulek
02.02.2012

Přerovský útulek pro zvířata by se měl rozšířit

Přerov/ V těchto dnech slaví přerovský útulek pro opuštěná zvířata své patnácté narozeniny. „Svou historii začal psát 1. února roku 1997 a po celou dobu slouží k dočasnému pobytu psů odchycených nebo nalezených na území města Přerova. Máme tu pro ně deset kotců, z toho jeden je pro zvířata v karanténě a druhý slouží jako penzion,“ podotkla vedoucí útulku Soňa Hynčicová. Jak ale zdůraznila, stávající kapacita přerovského útulku pro opuštěná zvířata je už nedostatečná.

 
Přerov
01.02.2012

Půjčky z fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu

Do 20. 2. 2012 může každý vlastník bytu, rodinného domu, bytového domu nebo i nebytového prostoru, ve kterém vznikne bytová jednotka požádat o účelovou půjčku určenou na opravy a modernizace bytového fondu na území města Přerova (Přerov I – Přerov XIII). Podrobné informace získáte na internetových stránkách města v části Řešení životních situací. Zde naleznete Vnitřní přepis č. 24/07 i formulář žádosti o půjčku.
 
Přerov
31.01.2012

Grantový program statutárního města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova na 9. zasedání konaném dne 12. 12. 2011 vyhlásilo Grantový program pro rok 2012 a vyzývá žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu v termínu do 8. února 2012 dle zásad tohoto dotačního programu. Žádosti o finanční podporu mohou směřovat do následujících podporovaných oblastí, pro které je určen níže uvedený celkový objem finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Přerova: oblast sportu 1 472 000,- Kč, oblast sociální a oblast zdravotnictví 652 000,- Kč, oblast kultury 360 000,- Kč a oblast volného času 135 000,- Kč. Bližší informace naleznete na webových stránkách statutárního města Přerova nebo je získáte na Odboru sociálních věcí a školství a Kanceláři primátora Magistrátu města Přerova. 

 
Václav Havel
31.01.2012

Děkovný dopis Dagmar Havlové


Vdova po zesnulém Václavu Havlovi Dagmar Havlová zaslala Přerovanům poděkování za projevy soustrasti. "Spontánní účast veřejnosti mě přesvědčila o tom, že myšlenkový svět, občanské postoje i politická rozhodnutí Václava Havla zůstávají hodnotou pevně spojenou s našimi novodobými dějinami," napsala mimo jiné ve svém děkovném dopise Dagmar Havlová.  
 
Veřejné projednání protipovodňového opatření
31.01.2012

Veřejné projednávání proběhlo

Včera se uskutečnilo v malém sále  Městského domu veřejné projednávání na téma: Protipovodňová opatření na řece Bečvě. Záměrové plány představili zástupci státního podniku Povodí Moravy s.p. a firmy Pöyry Environment a.s., která zpracovala studii protipovodňové zídky na břehu řeky Bečvy. Po prezentacích následovala bohatá diskuze občanů města k dané problematice. Diskuzní příspěvky občanů města Přerova budou předány na příslušné odbory a budou respektovány při dalších pracech na budování protipovodňových opatření v Přerově.

 
Přerov
30.01.2012

Informování veřejnosti o zvýšených koncentracích znečišťujících látek v ovzduší ve městě Přerově


Upozorňujeme, že množství prachu v ovzduší se pohybuje na vysoké úrovni. Platnost této informace je od okamžiku vyhlášení dne 30. ledna 2012 do odvolání.
Předpokládá se tento vývoj:
Předpověď Českého hydrometeorologického ústavu:
Na území Moravskoslezského i Olomouckého kraje se aktuálně pohybují hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu mezi 110 až 310 mikrogr./m3 (s max. hodnotami na stanici Třinec-Kosmos). Krátkodobé koncentrace všech ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní. Během dnešního dne nepředpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace, hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou i nadále s velkou pravděpodobností pohybovat v obou krajích výrazně nad hodnotou stanoveného imisního limitu (50 mikrogr./m3), zejména v Moravskoslezském kraji místy 5-ti až 6-ti násobně.
Obyvatelstvu je doporučováno :
1. omezit pobyt venku, zvláště v době ranních a večerních hodin
2. omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, těžká fyzická práce)
3. omezit větrání (větrat krátce a intenzivně)
4. posílit imunitu organismu - přísun vitamínů
5. omezit vlastní produkci emisí - dát přednost hromadné veřejné dopravě před použitím osobních automobilů, nespalovat odpady ani nekvalitní paliva
 
novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 362 363 364 365 366 367 368 [...] 380 [...] 400 [...] 420 [...] 426 starší
 

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30
8.00 - 11.30*
8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 13.30*

*) veřejnoprávní jednání na pozvání, objednaní klienti
Technické služby města Přerova Kulturní a informační služby města Přerova Teplo Přerov a.s. Sociální služby města Přerova, p. o. Městská knihovna v Přerově Sportoviště Přerov s.r.o. Přerovská rozvojová s.r.o Městská policie Přerov
Přerov - znak města

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34
Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Návštěvnost

Celkem přístupů: 24723
Za týden: 581423
Za den: 102377
Online návštěvníků: 873
 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load