Elektronická úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
VyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
16.8.2022 - 1.9.2022 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: REKO MS Přerov - Sušilova Magistrát města Přerova Oznámení
16.8.2022 - 1.9.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhr. park. stání placené Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
16.8.2022 - 1.9.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
15.8.2022 - 31.8.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - průmyslový park Kojetín (areál) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.8.2022 - 31.8.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - Průmyslový park Kojetín (okružní křižovatka Sever) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.8.2022 - 31.8.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - Průmyslový park Kojetín (okružní křižovatka JIH) Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.8.2022 - 31.8.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Velká Dlážka - Hranická Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.8.2022 - 31.8.2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - doplnění VDZ - neprovedení svozu odpadu Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
15.8.2022 - 30.9.2022 Elektronická dražba NV - 124 EX 376/09-353, kú. Podolí Exekutorské úřady Dražební vyhláška
12.8.2022 - 28.8.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava chodníku Penčice Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12.8.2022 - 28.8.2022 Novostavba servisní haly v Přerově, ul. 9.května Magistrát města Přerova Oznámení
12.8.2022 - 28.8.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Hodové oslavy Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
12.8.2022 - 28.8.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Dr. Milady Horákové Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.8.2022 - 27.8.2022 Oznámení o pokračování řízení: Deklaratorní řízení - určení právního vztahu účelové komunikace Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
11.8.2022 - 27.8.2022 Stanovení MÚP v Přerově , stavbě "okružní křižovatka Dluhonská " Krajské úřady Veřejná vyhláška
11.8.2022 - 16.9.2022 Vyhlášení VŘ - referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství Odboru STAV Magistrát města Přerova Výběrové řízení
11.8.2022 - 27.8.2022 Vylosované pořadí volebních stran v jednotlivých obcích - volby zastupitelstvo 2022 Magistrát města Přerova Volby
11.8.2022 - 27.8.2022 SEA - ZAHÁJENÍ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023 - 2030 Krajské úřady Informace
11.8.2022 - 27.8.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - přípojka vody Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.8.2022 - 26.8.2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava kanalizace Č. Drahlovského Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.8.2022 - 26.8.2022 Usnesení - ustanovení opatrovníka: Stavební úpravy bytového domu čp. 2629, 2630 Optiky 1, 3 v Přerově Magistrát města Přerova Oznámení
10.8.2022 - 26.8.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava kanalizace Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.8.2022 - 27.8.2022 Vyhlášení VŘ - sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru SVŠ Magistrát města Přerova Výběrové řízení
10.8.2022 - 26.8.2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - zajištění výstavby bytového domu VESNA Magistrát města Přerova Veřejná vyhláška
10.8.2022 - 26.8.2022 oznámení o zahájení společného řízení - Infrastruktura lokality "Losy" Kozlovice Magistrát města Přerova Oznámení
10.8.2022 - 26.8.2022 Optická trasa SEK - Dluhonice etapa I. Magistrát města Přerova Rozhodnutí
10.8.2022 - 26.8.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
10.8.2022 - 18.8.2022 Výzva ke korekturám hlasovacích lístků - volby do obecních zastupitelstev 2022 Magistrát města Přerova Volby
9.8.2022 - 25.8.2022 Rozhodnutí o umístění stavby Sk 2022: REKO MS Přerov - Čechova + 1 Magistrát města Přerova Rozhodnutí
9.8.2022 - 25.8.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
9.8.2022 - 25.8.2022 Záměr z 27. KZ, 29. KZ a 74. RM Magistrát města Přerova Záměry města Přerova
8.8.2022 - 27.9.2022 Zveřejnění informace o umístění OVK Magistrát města Přerova Volby
8.8.2022 - 24.8.2022 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Bochoř, Zahradní, parcela č. 1554, kNN z DTS Magistrát města Přerova Oznámení
8.8.2022 - 10.9.2022 Dražební vyhláška - dražba pohledávky - čj. 703/2022-01 nezařazené Dražební vyhláška
8.8.2022 - 7.10.2022 Elektronická dražba NV - 177 Ex 100/20-674, kú. Přerov , 177Ex 100/20-679 kú. Osek nad Bečvou Exekutorské úřady Dražební vyhláška
5.8.2022 - 3.9.2022 Svolání 1. zasedání OVK Magistrát města Přerova Volby
5.8.2022 - 21.8.2022 Oznámení o zahájení řízení - společné povolení - Kanalizace a vodovod Přerov VI Újezdec - Východ I Magistrát města Přerova Oznámení
5.8.2022 - 21.8.2022 rozhodnutí o umístění stavby Sk 2022: FIS_FTTH_CZ_3202_79002_20092_Přerov_lokalita_4 Magistrát města Přerova Rozhodnutí
4.8.2022 - 20.8.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
4.8.2022 - 20.8.2022 Rekonstrukce parkovišť v ul. Jasínkova v Přerově - oznámení o zahájení stavebního řízení Magistrát města Přerova Oznámení
4.8.2022 - 20.8.2022 oznámení o zahájení řízení - společné povolení - Kanalizace a ČOV Radkova Lhota Magistrát města Přerova Oznámení
3.8.2022 - 4.2.2023 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Město Přerov - MUDr. Pastucha Krajské úřady Oznámení
3.8.2022 - 19.8.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Věžky Věžky sdružení nezávislých Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Věžky Sdružení nezávislých kandidátů Věžky Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Turovice Za rozvoj Turovic Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Tučín ROZVÍJEJME TUČÍN Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Tučín Za rozvoj obce Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Tučín Za obec krásnější Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Tučín SRDCEM PRO TUČÍN Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Troubky KDU-ČSL Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Troubky STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Troubky Troubky 2022 Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Troubky ZNOVA PRO Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Šišma Šišma je jen jedna Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Sušice SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Stará Ves PRO STAROU VES Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Sobíšky Společně pro Sobíšky Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Říkovice PRO ŘÍKOVICE Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Říkovice Za rozvoj obce Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Rokytnice PRO 2022 - Pro rozvoj Rokytnice Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Rokytnice KDU-ČSL Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Rokytnice Sdružení nezávislých kandidátů Rokytnice Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Radvanice PRO RADVANICE Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Radslavice Koalice pro Radslavice 2022 Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Radslavice KDU-ČSL Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Radslavice Spolu pro Radslavice Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Radkovy Společně pro Radkovy Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Radkovy Aktivní Radkovy Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Radkova Lhota Za rozvoj obce Radkova Lhota Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přestavlky Sdružení nezávislých kandidátů Přestavlky Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přestavlky PřestaVLČÁCI Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov KDU ČSL a TOP 09 Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov Piráti - ODVAHA ZMĚNIT PŘEROV Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov Česká strana sociálně demokratická Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov Srdce Přerova Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov ANO 2011 Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov Svoboda a přímá demokracie (SPD) Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov Za prosperitu města Přerova a jeho místních částí Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov Komunistická strana Čech a Moravy Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov Pomáháme městu - ODS a nezávislé osobnosti Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Přerov Společně pro Přerov - koalice politického hnutí Změna a NEZÁVISLÉ VOLBY Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
2.8.2022 - 18.8.2022 Vyhlášení nálezů Magistrát města Přerova Vyhlášení
2.8.2022 - 18.8.2022 Rekonstrukce polní cesty Lazníky - oznámení o zahájení společného řízení Magistrát města Přerova Oznámení
2.8.2022 - 18.8.2022 Stanovení PÚP - silnice č. I/55 v Přerově okružní křižovatka Dluhonská Krajské úřady Veřejná vyhláška
2.8.2022 - 18.8.2022 oznámení o zahájení společného řízení: Novostavba rodinného domu Magistrát města Přerova Oznámení
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Želatovice Alternativa II Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Želatovice Alternativa I Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Želatovice Za aktivní život v obci Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Žákovice SNK ŽÁKOVICE 2022 Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Zábeštní Lhota Partnerství pro budoucnost Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Zábeštní Lhota Za rozvoj obce Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Výkleky MĚNÍME VÝKLEKY Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Vlkoš Obnova a rozvoj obce Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registraci Vlkoš Nezávislí - Společně pro Vlkoš a Kanovsko Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registaci Prosenice SPOLEČNĚ PRO PROSENICE Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registaci Podolí Za Podolí Magistrát města Přerova Volby
2.8.2022 - 18.8.2022 Rozhodnutí o registaci Podolí Občanská demokratická strana Magistrát města Přerova Volby