Elektronická úřední deska

Veřejná zakázka "Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerova včetně zapojení veřejnosti do jeho přípravy"

Číslo evidenční:6263749
Den vyvěšení:1.11.2018
Den sejmutí:15.8.2292
Zdroj oznámení:Magistrát města Přerova
Typ oznámení:Veřejná zakázka

Podrobnosti: